Kwestie prawne w „budowlance”

Prawo budowlane w naszym państwie uznawane jest za dziedzinę naprawdę bardzo złożoną. Niedogodności w praktycznym jego zastosowaniu będzie w stanie potwierdzić ewidentnie większa część przedsiębiorców z tego sektora branżowego. Wystarczy wspomnieć tylko, że jeszcze na długo przed samym rozpoczęciem jakiejkolwiek większej inwestycji trzeba podejmować wiele sformalizowanych działań. Wymagają one składania rozmaitych pism, wniosków czy odwołań. […]

Przetarg ograniczony a zamówienia publiczne

W naszym państwie w tej chwili są realizowane i przygotowywane gigantyczne inwestycje mające budowlany charakter. Obliczenia mówią bardzo jasno, aż 3/4 wszystkich publicznych zamówień w 2011 roku zostało udzielonych przedsiębiorstwom w toku przetargu nieograniczonego. Znacznie mniejszy procent inwestycji poprzedzono przetargami mającymi formę ograniczoną. Postępowanie przyjęte w przetargu ograniczonym zakłada udział w nim wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, […]

Jakie informacje powinniśmy wiedzieć jeśli chodzi o zamówienia publiczne?

Dzisiaj w Polsce jest realizowanych całe mnóstwo spektakularnych inwestycji w budowlanej branży. Samorządy, angażując unijne dotacje, zapraszają firmy z budowlanej branży do składania ofert. O czym przede wszystkim musi wiedzieć firma, która jest zainteresowana czynnym braniem udziału w przetargu? W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane można wziąć udział w terminie maksymalnie do 14 dni. W […]

Kilka słów o obsłudze prawnej „budowlanki”, ze szczególnym naciskiem na zamówienia publiczne

Prowadzona rzetelnie obsługa prawna w budowlanej sferze musi objąć szeroki wachlarz aspektów. Użyteczne może być już samo monitorowanie samych ogłoszeń na temat przetargów, na co nie zawsze przedsiębiorcy zwyczajnie będą mogli wygospodarować czas. Ważne jest kompleksowe wsparcie w czasie przygotowywania samej oferty na przetargi publiczne. Niezależnie od atrakcyjności zgłoszonego wniosku, bardzo istotne są względy formalne, […]